•  Wyparka próżniowa WAA 17, pojemności 1500 dcm3. Mieszadło poprzeczne, obroty mieszadła 32 o/min.